Forandringer – go slow to go fast

Når du ønsker store forandringer i virksomheden, kan det være lettere at dele det op, så det ikke føles for overvældende for medarbejderne.

Når du beslutter dig for, at gennemføre store ændringer i virksomheden, er det klogt at starte i det små.

Små ændringer giver mulighed for, at dine medarbejdere vænner sig til forandringen.

Pludselige store ændringer kan medføre en følelse af frygt og føles vanskeligt at håndtere. Hvilket kan føre til, at dine medarbejdere reagerer med modstand og vender tilbage til gamle vaner, da det er tryggere.

De mål, vi undertiden sætter os, er blot en indikator for behovet for forandring. Så mål er fantastiske og viser gnist – og vilje til forandring.

Men tempoet er ofte vigtigt.

 

Du finder først ud af undervejs, om de nye forandringer lykkes, eller om det er stik modsat dine forventninger. Ved at tage det roligt – har du mulighed for undervejs at kigge dig omkring og evt. overveje andre muligheder.

Dine medarbejdere har mulighed for, at kigge sig omkring – og overveje situationen og hvilke muligheder det giver dem.

I har også mulighed for, at undersøge de underliggende værdier i jeres ønske om forandring.

Lederskabet er ret uforudsigeligt, så det er ikke altid, du kan forberede dig på forandringer.


Go slow to go fast

Alle forandringer er udvikling, og udvikling vil ofte skabe en lille frygt.

Skal forandringerne lykkes, skal du skabe tryghed og sikre dig processen har god tid.

Vid, at hvis du ønsker at ændre kultur, ændre systemer, ændre vaner, så:

  • Gå selv forrest – sæt retningen
  • Sikre dig daglige gentagelser
  • Skab en kultur, hvor fejl er jeres vigtigste læremestre
  • Engager medarbejderne
  • Håndter eventuelle konflikter, når de opstår
  • Skab en fælles forståelsesramme – et fælles sprog
  • Udnyt alles potential – hvad de hver især kan og vil

Go slow to go fast

P.S: MODTAG INSPIRATION PR MAIL?  KOM MED OP I TANKERNE HVER MORGEN – GRATIS – HER

Forandringer… ta’ en dag af gangen…

Hvis du ønsker forandringer, så ta’ en dag af gangen.

Vi hører så tit vi skal op i helikopteren og se det store billede. Det er vi for så vidt enige i.

Men ind imellem er det lige så vigtigt at tage et skridt af gangen, det gør arbejdslivet meget lettere at navigere i, fremfor altid at se på det store billede.

Årene i vores arbejdsliv kommer ikke på én gang, de møder os en dag af gangen.

Ved hver solnedgang, er du i stand til at hvile dit hoved og lade verden passe sig selv for en stund.

Du kan være sikker på, at daggry vil medføre endnu en mulighed for at møde dit arbejdsliv på ny, iført friske perspektiver.

De timer op til, du skal sove igen, er dér, hvor du skal beslutte dig for, hvordan du ønsker at arbejde, være, lede og vokse i morgen.

Dit arbejdsliv er mildere og mere overskueligt, hvis du tænker det på denne måde: ”En dag af gangen.”

At tænke langt kan ind imellem være overvældende.

Har du måske for nylig foretaget en karriereændring, som betyder store nye forandringer – kan tanken om denne nye vej i årevis frem virke skræmmende.

Du er måske startet på nyt job, eller som selvstændig, og du kan mærke en understrøm af angst omkring din evne til at lykkes.

Prøv at flytte dit fokus fra, hvad der kan ske i de kommende år, til hvad sker der lige nu omkring dig.

Hold dit fokus på dagen i dag.

Du vil opnå at finde ro og fornyet tillid til dine evner. Du kan herved opnå en indre tro på, at fremtiden vil tage sig af sig selv.


Ønsker du forandringer, vil den måde, du møder op til dit nye arbejdsliv i dag og i morgen, have en enorm indflydelse på, hvem du vil være, og hvad du vil opnå i de kommende år.

Hvis du er i stand til at fylde din dag ud, og du nyder alt det, den tilbyder dig, så er du helt klar og i stand til at håndtere enhver kommende karriere.

P.S: VIL DU MODTAGE SÅDAN EN INSPIRATION PR MAIL? SÅ KOM MED OP I TANKERNE HVER MORGEN – GRATIS – HER

Skaber forandringer frygt?

Dit mindset er kraftfuldt, og at tankerne af og til bevæger sig ind i frygt er helt naturligt.

Ingen kan lide frygt, men det er en naturlig del af at være leder – og menneske i det hele taget.

Frygten kan beskytte os, ved at sende bølger af adrenalin til at hjælpe os til, at blive fysisk stærkere i en potentiel fare.

Når du indser, at frygt er en sindstilstand, kan du vælge at stå overfor din frygt og gøre det, du skal, selvom du mærker din utilpashed.
Det er faktisk ikke din frygt, der ødelægger dig, det er tværtimod alt det, du gør, for ikke at være i den.

Dit mindset er et stærkt redskab, og du kan lære, hvordan du håndterer det.
Du har nemlig evnen til at observere og konstatere og derudfra træffe valg.

Uanset hvor frygten kommer fra, kan du tackle det, du står i, ved at vælge nye tanker.


Når du i tanken stiller dig ovenpå det, der er svært, kan du skabe en ny oplevelse af virkeligheden.
Denne manøvre kræver øvelse og tålmodighed.

Du skal blot igang og få den første succes med at overvinde din frygt.

Husk, det er modet til at handle og ikke flugten fra din frygt, der afgør din succes. Når du mestrer at stå overfor din frygt, mestrer du at observere dine tanker og følelser, men ikke udelukke dem. I stedet vælger du, hvordan du ønsker at tænke om det.

Al udvikling medfører en lille frygt… hvis vi vil flytte os mod nye højder skal vi ud af vores komfortzone… en lille smule ud i vores udviklingszone…

Når vi vil skabe forandringer sker det, at vi selv eller vores medarbejdere reagerer med modstand – også kaldet frygt – her er det vigtigt at vide, at det er helt naturligt. Og vigtigt, at du som leder forstår at hjælpe dine medarbejdere til at skifte fokus – blive trygge fremfor frygtsomme. De har nemlig alle evnen til at observere, konstatere og derudfra træffe valg. Uanset hvor de kommer fra kan de tackle det, de står i, ved at vælge nye tanker.

Det er op til dig.
Det handler om dine tanker.
Det er en beslutning.

 

P.S: VIL DU MODTAGE SÅDAN EN INSPIRATION PR MAIL? SÅ KOM MED OP I TANKERNE HVER MORGEN – GRATIS – HER

Du kan ikke ændre det, du ikke vedkender dig

Vi elsker dette citat, fordi det er essensen i alt, hvad vi arbejder med.

Og det er essensen i alt, hvad vi lærer de ledere og organisationer vi arbejder med, som gerne vil forandre noget, enten ved dem selv og deres ledelse eller i virksomheden.

Du kan ikke ændre det, du ikke vedkender dig.

 

Så før du kan slutte fred med det du også er, er du ikke i stand til at flytte dig fra det.

Hvorfor?

Fordi en forandringsproces kræver fokus og tid, og er du ikke i ro når du starter et nyt projekt, er der modstand og du vil ikke kunne “få” det du ønsker dig.

Ønsker I at gennemføre forandringer I jeres organisation, så husk fokus på medarbejderne først.

Først skal I skabe ro, så kan I skabe forandringer.

I kan ikke ændre det, I ikke vedkender jer.

 

Vil I gerne have medarbejderne med, er I nød til at inddrage dem, skabe en kultur af tillid, åbenhed, og favne fejl og mangler.

Er dine medarbejdere, eller du selv, i en underskudssituation, og fokus er på det der ikke virker, så skal I sætte ind der først. Vende underskudsfokus til et fokus i overskud.

Du skal som leder vise vejen, ved selv at gå vejen.

Lidt at tænke over i tider med forandringer.

Bliv inspireret dagligt GRATIS  – HER